Genel

KARABÜK BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ BASIN AÇIKLAMASIDIR.

24 OCAK 2023 TEHLİKEDEKİ AVUKATLAR GÜNÜ MÜNASEBETİYLE KARABÜK BAROSU BAŞKANLIĞI VE KARABÜK BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ BASIN AÇIKLAMASIDIR. Uluslararası Tehlikedeki Avukatlar Günü, 2010 yılından bu yana 24 Ocak tarihinde dünyanın..

KARABÜK BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ BASIN AÇIKLAMASIDIR.
banner

24 OCAK 2023 TEHLİKEDEKİ AVUKATLAR GÜNÜ MÜNASEBETİYLE
KARABÜK BAROSU BAŞKANLIĞI VE
KARABÜK BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ
BASIN AÇIKLAMASIDIR.

Uluslararası Tehlikedeki Avukatlar Günü, 2010 yılından bu yana 24 Ocak tarihinde dünyanın
dört bir yanındaki şehirlerde, ülkelerde ve kıtalarda örgütlenmektedir.
24 Ocak 1977 tarihinde dört avukat ve bir iş arkadaşları Madrid’de bulunan Calle Atocha 55
adresinde öldürülmüştür. Bugün için 24 Ocak tarihinin seçilmesi Atocha Katliamı olarak bilinen bu
katliamdan ileri gelmektedir. Söz konusu uluslararası gün, her yıl ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve
barolardan oluşan bir ağ olan Tehlikedeki Avukatlar Koalisyonu tarafından koordine edilmektedir. .
Tehlikedeki Avukatlar Günü’nün amacı, hükümet yetkililerinin, uluslararası kurumların, sivil toplumun,
medyanın ve kamuoyunun dikkatini avukatların mesleklerini icra ederken karşılaştıkları tehditler,tehlikeler ,
engellemeler konusunda farkındalık yaratmaktır.
Uluslararası hukuk, avukatların toplumlarda oynadığı özgün rolü açıkça kabul eder. Avukatlar herkes için
adaletin koruyucusu olarak görev yaptıklarından, uluslararası hukuk avukatlara özel koruma sağlar.
Örneğin, Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler, “avukatların görevlerini icra etmeleri
nedeniyle müvekkilleriyle veya müvekkillerinin davalarıyla” özdeşleştirilemeyeceğini öngörmektedir.
Başka bir deyişle, müvekkillerin tutum ve fiilleri avukatlarına atfedilemez.
Ülkemiz açısından,dikkat çekici bir şekilde artan,avukatlara yönelik şiddet olaylarını da
maalesef izlemekteyiz. Bu konuda hukuki ve idari tedbirler konusunda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.
Ancak Sağlıkta şiddet gibi , avukatlara yönelik şiddetin de temelinde yatan sebebin , bilinç eksikliği,
gelişen sosyal medya iletişimi üzerinden yapılan olumsuz yönlendirmeler ,hukuki ve idari alandaki eksik
ve ya hatalı düzenlemeler, hak arama konusundaki eksik bilgiler , sonucunda meslek mensuplarına
toplumun bakışının olumsuz hale gelmesinin etkisi yadsınamaz.
Avukata karşı yapılan saldırı, aslında toplumsal barışa ,bireysel hak arama özgürlüğüne karşı
yapılmış bir saldırıdır. Adalet sisteminin 3 ayağından en önemlisi olarak gördüğümüz savunmanın , tahkir
edilmesi, zayıflatılması , önemsizleştirilmesi, sadece avukatların sorunu değildir. Avukatın tehlikede olması
bireyin tehlikede olduğunu gösterir. Bireyin , kendisini güvende hissedebilmesi için , savunmanın güçlü
olması gerekir.
Bu konu da avukatlık mesleği hakkında toplumda haksız bir şekilde önyargıların oluşmasına
sebep olan , “dizi,film,TV programı “gibi görsel yayınların ivedi olarak , engellenmesi ve düzeltilmesi için
faaliyetler yürütmek , Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu tavsiye kararları
içinde yer almıştır.
Şiddet gibi gayriinsani sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaları önemsiyoruz.
Kamu görevi icra etmekte olan avukatlara yönelik fiziki ve psikolojik şiddet olaylarına , yine kamu görevi
icra eden adli ve idari makamların olumsuz yaklaşımlarına karşı , suçlu aramak yerine , ileri dönük olarak
kalıcı çözüm sağlayacak şekilde, örgün eğitim sistemi içinde bilinçlendirme faaliyeti yürütülmesi
gerektiğini düşünmekteyiz.
Öncelikle Birey olarak insanın düşünce dünyası düzeltilmelidir.
Ancak güncel ve acil sorunlara ,spesifik önlemler ile çözümler aranması da elzemdir. Bu
noktada, özellikle Adalet Bakanlığından ve İçişleri bakanlığından mevzuata yönelik ivedi düzenlemeler
yapılması taleplerimiz , somutlaştırılmış çözüm önerileri olarak , muhataplara iletilmektedir.
Tabi ki talep ve önerilimizin, gerçekçi bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda, kişisel ve toplumsal destek,
bilinçli halk katkısı, önyargılardan arınmış , bilgili ve ehliyetli uygulayıcılar, hayati önemdedir.
En doğru, en güzel mevzuat dahi ,kötü uygulayıcı elinde, etkisiz kalacaktır.
24 Ocak Tehlikede ki Avukatlar Günü münasebetiyle ,adalet sisteminin üç ayağından biri
ve en önemli unsuru olarak gördüğümüz savunmanın temsilcisi avukatlara yönelik her türlü
şiddetin,engellemeye ve etkisizleştirmeye yönelik hareketlerin , toplumun huzuru,güvenliği ,birliği , için
yaratacağı tehlikeye dikkat çekerek , adil günler için gelecekten umutlu olarak, öncelikle meslek camiamıza
ve tüm toplum kesimlerine adilane , huzurlu güvenli yarınlar temenni ediyoruz.
24 Ocak 2023
KARABÜK BAROSU BAŞKANLIĞI
KARABÜK BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI

banner

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

Yorum yapabilmek için buradan üye girişi yapınız.

banner

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL