Karabük

EIT Dergisinde Yayımlanan KBÜ’lü Akademisyenin Yayını TÜBİTAK Tarafından UBYT Programı Kapsamında Destek Almaya Hak Kazandı

Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Polat’ın hazırladığı “Readiness, resilience, and engagement: Analyzing the core building blocks of online education” (Hazırbulunuşluk, akademik yılmazlık ve derse katılım:..

EIT Dergisinde Yayımlanan KBÜ’lü Akademisyenin Yayını TÜBİTAK Tarafından UBYT Programı Kapsamında Destek Almaya Hak Kazandı
banner

Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Polat’ın hazırladığı “Readiness, resilience, and engagement: Analyzing the core building blocks of online education” (Hazırbulunuşluk, akademik yılmazlık ve derse katılım: Çevrim içi eğitimin temel yapı taşlarını analiz etme) başlıklı yayın, bilgi ve iletişim teknolojileri ile eğitim arasındaki ilişkiler çerçevesindeki makalelerin yayımlandığı Education and Information Technologies (EIT) dergisinde yayımlandı. Makale, TÜBİTAK tarafından yürütülen Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı kapsamında da destek almaya da hak kazandı.

 

Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Polat tarafından Türkiye’nin farklı bölgelerindeki altı ildeki devlet üniversitelerinde öğrenim gören lisans öğrencileri üzerinde gerçekleştirdiği araştırma, çevrim içi eğitimde öğrencilerin katılım düzeylerini ve buna bağlı olarak başarı düzeylerini etkileyen bireysel faktörler incelendi. Araştırmada, özellikle öğrencilerin çevrim içi öğrenmeye hazır bulunuşluk seviyelerinin, çevrim içi derslere katılım ve akademik başarı üzerindeki etkileri ele alındı.

 

 

Elde edilen bulgular doğrultusunda, araştırma ile eğitim politikaları ve eğitim teknolojileri alanındaki karar vericilere, eğitim programı ve öğretim alanında görev yapan uzmanlara ve uygulayıcılara çevrim içi eğitimlerin tasarımı, geliştirilmesi ve çevrim içi derslerin yürütülmesi sürecinde rehberlik etmek amaçlanıyor, çevrim içi eğitimin daha etkili hale getirilmesi ve öğrencilerin başarısının artırılması için önemli bir katkı sağlamak hedefleniyor.

Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Mustafa Polat, özellikle COVID-19 Pandemisi ile birlikte okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm eğitim seviyelerinde çevrim içi eğitimin kullanımının yaygınlaştığını belirterek, “Öte yandan ilgili literatürde çevrim içi eğitimde öğrencilerin derse katılım düzeylerini ve buna bağlı olarak başarı düzeylerini etkileyen bireysel faktörlere ilişkin araştırmalar açısından önemli bir eksiklik bulunduğunu gözlemlemekteydim. Son çalışmamda, az önce ifade ettiğim alanyazındaki boşluk temelinde üniversite öğrencilerinin çevrim içi eğitime hazırbulunuşluk seviyelerinin, çevrim içi derslere katılım düzeyleri üstündeki etkilerini ve bu ilişkide akademik yılmazlığın aracılık rolünü araştırmayı amaçladım. Araştırmada elde edilen bulgular, öğrencilerin çevrim içi öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin derse katılım ve akademik yılmazlık düzeyleri üzerinde anlamlı derecede doğrudan etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca akademik yılmazlığın öğrencilerin çevrim içi öğrenmeye hazır bulunuşlukları ile çevrim içi öğrenmeye katılımları arasındaki ilişkide önemli bir aracılık rolü oynadığını ortaya çıkartmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular, öğrencilerin akademik başarısı üzerinde kayda değer etkileri olan değişkenler üzerine inşa edilen kuramsal modeli doğrulamıştır” dedi.

Polat, araştırmanın sonuçlarının, öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörleri doğruladığını, eğitim politikaları ve eğitim teknolojileri alanındaki karar vericilere, politika belirleyicilere, uzmanlara ve uygulayıcılara çevrim içi eğitim süreçlerinde rehberlik etmesinin beklendiğini ifade etti. Polat, yayının bilgi ve iletişim teknolojileri ile eğitim arasındaki ilişkiler çerçevesinde hazırlanan makaleleri kabul eden önemli bir dergi olan EIT’de kabul edilmesiyle ilgili olarak bilgi verdi. Polat, bu derginin sosyal bilimler alanında en prestijli dizin olarak kabul edilen SSCI’de taranan Q1 kategorisindeki dergiler arasında yer aldığını belirtti. Ayrıca, EIT dergisinin Google Scholar verilerine göre 2024 yılı itibarıyla dünya genelinde eğitim bilimleri alanında yayın yapan dergiler arasında birinci sırada yer aldığını ifade etti.

Polat ayrıca, makalesinin EIT’de kabul edilmesinin ardından TÜBİTAK ve Springer arasında imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında açık erişim teşvik desteği almaya hak kazandığını ve TÜBİTAK’ın yürüttüğü Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı kapsamında da destek alacağını belirtti.

banner

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

banner

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL